Stegi

Primorsko regijo sestavlja 11 skavtskih skupin - stegov, ki delujejo na področju primorske regije.